PROGRAMMAZIONE DAL 30 MARZO AL 05 APRILE
 • SUPER MARIO BROS - IL FILM
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: 20:20
 • PERUGINO. RINASCIMENTO IMMORTALE - LA GRANDE ARTE AL CINEMA 2022/2023
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: 21:15
 • Martedì: 21:15
 • Mercoledì: n.d.
 • IL RITORNO DI CASANOVA [2023]
 • Giovedì: 21:20
 • Venerdì: 19:50 22:00
 • Sabato: 17:15 19:50 22:00
 • Domenica: 14:45 17:15 19:50
 • Lunedì: 21:20
 • Martedì: 21:20
 • Mercoledì: 21:20
 • DUNGEONS & DRAGONS - L'ONORE DEI LADRI
 • Giovedì: 21:00
 • Venerdì: 19:20 22:10
 • Sabato: 16:30 19:20 22:10
 • Domenica: 14:30 17:25 20:15
 • Lunedì: 21:00
 • Martedì: 21:00
 • Mercoledì: 21:00
 • IL VIAGGIO LEGGENDARIO
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: 20:00
 • Sabato: 17:20 20:00
 • Domenica: 15:05 17:10
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.
 • JOHN WICK 4
 • Giovedì: 20:50
 • Venerdì: 21:20
 • Sabato: 17:40 21:20
 • Domenica: 14:20 17:50 19:20
 • Lunedì: 20:50
 • Martedì: 20:50
 • Mercoledì: 20:50
 • SHAZAM! FURIA DEGLI DEI
 • Giovedì: 21:00
 • Venerdì: 19:20 22:10
 • Sabato: 16:30 19:20 22:10
 • Domenica: 14:20 17:10
 • Lunedì: 21:00
 • Martedì: 21:00
 • Mercoledì: 21:00
 • CREED III
 • Giovedì: 21:10
 • Venerdì: 22:05
 • Sabato: 22:05
 • Domenica: 20:00
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.